BizSciNet

本の著者版 (全文HTML/全文PDF)【CC BY】
Web版『経営学ハンドブック』
経営学リーディングス (東大・大学院マネジメント専攻)
ゼミナール【テキスト】(東大・経済学部)
経営学の卒論・修論で使える統計学ツール
「経営管理I」講義 (東大・経済学部)
「経営管理II」講義 (東大・経済学部/大学院マネジメント専攻)
oractika (「オラクティカ」; 組織活性化カルテ)
ABAS: Annals of Business Administrative Science の日本語サイト

管理人: 高橋伸夫 (経営学) e-mail

Copyright (C) 2003-22 Nobuo Takahashi. All rights reserved.